Mediation

mediation

 

Mediation betyder den der står i midten. Mediation er en metode, hvor man arbejder med konflikter på en meget positiv og fremadrettet måde.

Mediation adskiller sig fra andre traditionelle juridiske konfliktløsningsformer som eks domstolsbehandling, det helt unikke ved denne metode er at det er partnerne der selv løser konflikten.

Mediation er en måde at løse konflikter på, hvor der er to vindere.

MLIVING tilbyder mediation og kan anvendes på flere områder, herunder parsessions.

Jeg guider jer gennem en forandringsprocess, hvor det drejer sig om at begge parter bliver set, hørt og forstået. Jeg sætter rammerne for en god dialog, men det er jer selv der løser konflikten.

Hvis du har en indre konflikt i forhold til arbejde, familie eller andre relationer, kan jeg guide dig videre, så du får en større forståelse for din livssituation, og dermed blive afklaret omkring de problemstillinger der kan løses.

”Mennesket skal finde en metode til at løse konflikter uden hævn, agression og gengældelse. Grundlaget for sådan en metode er kærlighed” – Martin Luther King Jr.