Pædagogisk Konsultation

paeda

 

MLIVING tilbyder sparring og undervisning. Ønsker du eller din institution sparring eller vejledning indenfor det pædagogiske felt, tilpasser jeg et tilbud der matcher med dine/jeres behov.

Uddannet pædagog og mediator, PALS og PMT-O kurser i forældrerådgivning, samt uddannet i KRAP, så MLIVING tilbyder familievejledning.

Har erfaring med ADHD, autismespektrumsforstyrrelser, emotionelle og sociale problemer samt misbrug og medafhængighed.

Jeg har undervisningserfaring bl.a. fra jobcenterregi med workshoppen “Tænd Gnisten” og har holdt foredrag og kurser om misbrug og medafhængighed.